HẢI SẢN

24 sản phẩm

Đang hiển thị 1 - 24 của 24 sản phẩm

Kiểu hiển thị
Ốc Hương 200 con thùng 5kgỐc Hương 200 con thùng 5kg
Ốc Hương 200 con thùng 5kg
Giá ưu đãi¥8,700
FREE SHIPHàng lạnh
Hàu cao cấp Hyogo (Nguyên vỏ - 100 con)Hàu cao cấp Hyogo (Nguyên vỏ - 100 con)
Hàu cao cấp Hyogo (Nguyên vỏ - 100 con)
Giá ưu đãi¥19,650
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 56 con)Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 56 con)
Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 56 con)
Giá ưu đãi¥7,000
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 72 con)Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 72 con)
Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 72 con)
Giá ưu đãi¥6,580
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 95 con)Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 95 con)
Tôm sú còn vỏ không đầu (khoảng 95 con)
Giá ưu đãi¥6,300
FREE SHIPHàng đông lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥4,650
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 2kg (10-12 người ăn)
Giá ưu đãi¥7,900
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥6,750
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Giá ưu đãi¥12,200
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥5,500
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Bincho miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥7,550
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Giá ưu đãi¥13,800
FREE SHIPHàng lạnh
Phi lê cá ngừ đại dương vây vàngPhi lê cá ngừ đại dương vây vàng
Phi lê cá ngừ đại dương vây vàng
Giá ưu đãi¥7,600
FREE SHIPHàng đông lạnh
Trứng cá tuyết muối cay (cắt miếng)Trứng cá tuyết muối cay (cắt miếng)
Trứng cá tuyết muối cay (cắt miếng)
Giá ưu đãi¥4,880
FREE SHIPHàng đông lạnh
Set trứng cá tuyết muối (nguyên miếng vị cay + cắt miếng không cay)Set trứng cá tuyết muối (nguyên miếng vị cay + cắt miếng không cay)
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng + cắt miếng)Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng + cắt miếng)
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng + cắt miếng)
Giá ưu đãi¥6,300
FREE SHIPHàng đông lạnh
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng)
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng)
Giá ưu đãi¥4,600
FREE SHIPHàng đông lạnh
Trứng cá tuyết muối không cay (cắt miếng)Trứng cá tuyết muối không cay (cắt miếng)
Trứng cá tuyết muối không cay (cắt miếng)
Giá ưu đãi¥4,880
FREE SHIPHàng đông lạnh
Set hải sản tươi theo mùa (đánh bắt buổi sớm)
Set hải sản tươi theo mùa (đánh bắt buổi sớm)
Giá ưu đãi¥7,980
FREE SHIPHàng lạnh
Set hải sản tươi đấu giá buổi sáng
Set hải sản tươi đấu giá buổi sáng
Giá ưu đãi¥7,100
Trong kho, SL 4
FREE SHIPHàng lạnh
Tôm ngọt Doro Ebi hộp 500g (Sashimi)  Tôm ngọt Doro Ebi hộp 500g (Sashimi)  
Tôm ngọt Doro Ebi hộp 500g (Sashimi)  
Giá ưu đãiTừ ¥5,550
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tùy chọn
Cồi sò điệp 1 kg/góiCồi sò điệp 1 kg/gói
Cồi sò điệp 1 kg/gói
Giá ưu đãi¥6,500
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tôm sú nguyên đầu (hộp 20 con)Tôm sú nguyên đầu (hộp 20 con)
Tôm sú nguyên đầu (hộp 20 con)
Giá ưu đãiTừ ¥3,700
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tùy chọn

Sản phẩm đã xem