Sản phẩm Free ship

77 sản phẩm

Đang hiển thị 1 - 24 của 77 sản phẩm

Kiểu hiển thị
Gạo Nhật ngon loại III 30kg (10kg x 3)Gạo Nhật ngon loại III 30kg (10kg x 3)
Gạo Nhật ngon loại III 30kg (10kg x 3)
Giá ưu đãi¥7,600
FREE SHIP
Gạo Nhật ngon loại II 30kg (10kg x 3)Gạo Nhật ngon loại II 30kg (10kg x 3)
Gạo Nhật ngon loại II 30kg (10kg x 3)
Giá ưu đãi¥9,800
FREE SHIP
Gạo Nhật ngon loại I 30kg (5kg×6)Gạo Nhật ngon loại I 30kg (5kg×6)
Gạo Nhật ngon loại I 30kg (5kg×6)
Giá ưu đãi¥11,000
FREE SHIP
Set hải sản tươi theo mùa (đánh bắt buổi sớm)
Set hải sản tươi theo mùa (đánh bắt buổi sớm)
Giá ưu đãi¥7,980
FREE SHIPHàng lạnh
Trứng cá tuyết muối cay (cắt miếng)Trứng cá tuyết muối cay (cắt miếng)
Trứng cá tuyết muối cay (cắt miếng)
Giá ưu đãi¥4,880
FREE SHIPHàng đông lạnh
Set trứng cá tuyết muối (nguyên miếng vị cay + cắt miếng không cay)Set trứng cá tuyết muối (nguyên miếng vị cay + cắt miếng không cay)
Trứng cá tuyết muối không cay (cắt miếng)Trứng cá tuyết muối không cay (cắt miếng)
Trứng cá tuyết muối không cay (cắt miếng)
Giá ưu đãi¥4,880
FREE SHIPHàng đông lạnh
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng + cắt miếng)Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng + cắt miếng)
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng + cắt miếng)
Giá ưu đãi¥6,300
FREE SHIPHàng đông lạnh
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng)
Set trứng cá tuyết muối cay (nguyên miếng)
Giá ưu đãi¥4,600
FREE SHIPHàng đông lạnh
Thịt bò Omigyu cắt miếng nhỏ (500g x 1 vỉ)
Thịt bò Omigyu cắt miếng nhỏ (500g x 1 vỉ)
Giá ưu đãi¥4,200
FREE SHIPHàng đông lạnh
Thịt bò Omigyu cắt miếng nhỏ (500g x 2 vỉ)
Thịt bò Omigyu cắt miếng nhỏ (500g x 2 vỉ)
Giá ưu đãi¥6,800
FREE SHIPHàng đông lạnh
Thịt vai bò Wagyu A5 cắt lát (700g x 1 vỉ)
Thịt vai bò Wagyu A5 cắt lát (700g x 1 vỉ)
Giá ưu đãi¥6,800
FREE SHIPHàng đông lạnh
Thịt vai bò Wagyu A5 cắt lát (700g x 2 vỉ)
Thịt vai bò Wagyu A5 cắt lát (700g x 2 vỉ)
Giá ưu đãi¥12,000
FREE SHIPHàng đông lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥4,650
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Bincho miếng 2kg (10-12 người ăn)
Giá ưu đãi¥7,900
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥6,750
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Giá ưu đãi¥12,200
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Bincho miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥5,500
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Bincho miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 1kg (5-6 người ăn)
Giá ưu đãi¥7,550
FREE SHIPHàng lạnh
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Cá ngừ tươi Maguro Mochi Akami miếng 2kg (10-12 người ăn)
Giá ưu đãi¥13,800
FREE SHIPHàng lạnh
Tôm ngọt Doro Ebi hộp 500g (Sashimi)  Tôm ngọt Doro Ebi hộp 500g (Sashimi)  
Tôm ngọt Doro Ebi hộp 500g (Sashimi)  
Giá ưu đãiTừ ¥5,550
FREE SHIPHàng đông lạnh
Tùy chọn
Set Bocca ASet Bocca A
Set Bocca A
Giá ưu đãi¥4,600
FREE SHIPHàng lạnh
Set Bocca BSet Bocca B
Set Bocca B
Giá ưu đãi¥5,800
FREE SHIPHàng lạnh

Sản phẩm đã xem